Pro Young

Lijndenweg 9-11
1948 ND Beverwijk

T 06 22 66 20 34
E info@proyoung.nl

KvK Amsterdam 34058998
Rek nr 38.80.51.728
BTW nr NL0070.64.822B01

 

Welkom op de website van Pro Young

De vraag naar vakmensen in de metaalsector neemt toe terwijl het aanbod afneemt. Er is steeds meer behoefte aan goed gemotiveerde en professioneel technisch geschoolde mensen.

Het uitvalpercentage onder jongeren die de metaalrichting kiezen is groot (ca.50%). Reden is onder andere onvoldoende individuele begeleiding tijdens opleiding, stage en loopbaan planning. Onze maatschappij verindividualiseert zich in snel tempo, terwijl de jongere generatie behoefte heeft aan stabiliteit, een vaste basis van waaruit men zich kan ontwikkelen en een toekomst perspectief.

Pro Young speelt in op deze behoeften door deze jongeren de stabiliteit en ondersteuning te geven die zijn nodig hebben, gecombineerd met professionele en persoonlijke begeleiding.